KSSS Strategi 2018-2022

KSSS ska vara internationellt ledande inom seglingssporten samt erbjuda en aktiv social gemenskap för medlemmarna.

1. KSSS övergripande mål 2018 - 2022

Under målperioden skall KSSS fokusera på kvalitet. En kvalitet som skall genomsyra det vi gör inom våra kärnområden. Under perioden skall vi också särskilt fokusera på livslångt seglingsintresse.

Vi skall också systematiskt och kontinuerligt utvärdera våra verksamheter.

 

1.1) Tillhandahålla internationellt ledande seglingsutbildningar

Våra utbildningar skall vara internationellt ledande och fokusera på att ge ett livslångt seglingsintresse till de som går våra utbildningar. Hos oss skall det vara tryggt och säkert att gå seglingsutbildning.

Vi skapar förutsättningar för att fler av våra medlemmar kan utöva och prova på segling, genom KSSS Akademi och med tillhandahållna segelbåtar.

Vår träningsverksamhet skall vara inriktade på att ge framgångar på lång sikt. Framgångar mäter vi dels i medaljer på nationell och internationell nivå dels också hur många som tar sig vidare inom segling på motionärsnivå.

 

1.2) En internationellt ledande kappseglingsarrangör

KSSS skall erbjuda alltifrån enkla till internationellt fullgångna mästerskap för att kunna locka så många till kappsegling som möjligt. De kappseglingar som bedöms lämpliga skall utvecklas ur ett kommersiellt perspektiv.

Funktionärernas upplevelse vid kappseglingsarrangemang skall förbättras så att de därigenom blir fler och har roligare.

 

1.3) Utveckla våra arenor till Sveriges bästa för segling och båtliv

Saltsjöbaden, Sandhamn, Lökholmen, Telegrafholmen, Ranängen och Långholmen. Vi har några av Sveriges bästa arenor för segling. Vi skall utveckla dem så att de blir ännu mer inbjudande och ändamålsenliga.

Vi skall ha en långsiktigt hållbar plan för eget nyttjande och uthyrning av våra anläggningar.

 

1.4) Öka klubbkänslan

Klubbkänslan är hjärtat i KSSS och vår verksamhet bygger på frivillighet och ideella insatser. Drivkraften i detta är att man har kul tillsammans, ofta i den gruppering/subkultur där man har sina kamrater. Dessa grupperingar skall vi uppmuntra och odla.

Vi skall se till att KSSS medlemmar alltid har tillgång till attraktiva erbjudanden av produkter och tjänster som man kan förvänta sig i en segelklubb.

Vi skall också slå vakt om vår historia som ger oss god anledning att vara stolta över Sällskapet samtidigt som vi skall leda utvecklingen inom seglingssporten.

 

1.5) Förbättra vår kommunikation

KSSS har ett mycket starkt varumärke som vi skall bli bättre på att utnyttja på ett strategiskt sätt. Detta gör vi bland annat genom att kapitalisera på sällskapets rika historia liksom att kommunicera nyheter från vår verksamhet i närtid och framtid.

Vi skall förse medlemmar och andra relevanta grupper med riktad information inför, under och efter aktiviteter. KSSS skall leda utvecklingen inom seglingssporten i vår kommunikationsstrategi och implementering.

 

1.6) Livslångt seglingsintresse

Vi mäter vår framgång genom att fler vill vara en del av KSSS och våra aktiviteter. Ett exempel på detta är att medlemsantalet ökar, ett annat att ha fler deltagare på t.ex. kappseglingar och läger. Fler deltagare visar att vi gör saker rätt och leder också till en förbättrad ekonomi.

Vi mäter också hur många som går vidare i vår verksamhet och ser varje fortsättning som en framgång.

 

1.7) Stärka vår internationella närvaro

I vår ambition att vara ett av de internationellt ledande segelsällskapen skall vi ytterligare förstärka våra internationella kontaktytor till exempel genom samarbeten och utbyten med andra ledande klubbar runt om världen, genom internationella erbjudanden till våra medlemmar och ett nätverk av utlandsrepresentanter.

KSSS skall också vara representerat vid stora utländska regattor av magnitud.