BANORNA

Gotland Runt 2024 seglas på två banor där majoriteten av båtarna seglar Gotland Runt Course och rundar Gotland samtidigt som de klassiska båtarna seglar en kortare bana med rundning utanför Visby på Gotland. Båda banorna startar och slutar utanför Sandhamn.