KARTOR

2023 kan du välja mellan två separata kartor.

Skippo har skapat en ny lättanvänd karta för Gotland Runt 2023. Följ båtarnas framfart runt Gotland. Använd sökfunktionen för att hitta båtar och besättningsmedlemmar.

 

KSSS använder TracTrac för resultathantering för Gotland Runt. TracTrac har avancerade funktioner för resultat och en kartfunktion med avancerade funktioner. TracTrac på mobil eller padda kräver att TracTrac App installeras.