Gotland Runt 2020 inställt

Gotland Runt är världens största årliga havskappsegling med fler än 200 segelbåtar och tusentals seglare. Traditionellt lockar starten i centrala Stockholm hundratusentals besökare och publik längs stränderna. Starten, som skulle ägt rum den 28 juni, ställs nu in med anledning av den pågående Covid-19 pandemin.

ENGLISH VERSION BELOW

Gotland Runt, som arrangeras av KSSS, seglades för första gången 1937 och räknas idag som en av de verkligt klassiska internationella havskappseglingarna. De tio senaste åren har starten gått inne på Stockholm Ström och lockat storpublik till Skeppsholmen. 

Gotland Runt är ju mycket mer än bara kappsegling, det är en folkfest och mötesplats på Skeppsholmen före start och vid målgången i Sandhamn. Ett evenemang där seglare, familjer, åskådare och partners strålar samman.

- Under våren har vi undersökt olika möjligheter att genomföra tävlingen, då vi är övertygade om att idrott utomhus ger positiva värden för människor. Men med dagens situation är det viktigt att vi tar ansvar och inte bidrar till ökad smittspridning eller belastar samhällsresurser, säger Stefan Rahm, klubbdirektör på KSSS.

- Vi har fört en intensiv dialog med vår tävlingsorganisation och KSSS samarbetspartners för att försöka hitta alternativa lösningar. Men sammantaget är osäkerheten kring hur pandemin utvecklas och effekterna i samhället för stora för ett stort arrangemang som Gotland Runt.

Beslutet togs av KSSS styrelse efter dialog med bland annat Folkhälsomyndigheten, Polisen, Internationella Seglarförbundet (World Sailing) och Svenska Seglarförbundet samt KSSS samarbetspartners.

- Vi såg fram emot 2020 års upplaga av Gotland Runt, men ger vårt fulla stöd till KSSS beslut att mot bakgrund av rådande omständigheter ställa in, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar AB.

KSSS kommer nu tillsammans med klubbens samarbetspartners utveckla ett ännu starkare Gotland Runt, med flera nyheter både på land och på vattnet inför 2021.

Gotland Runt 2020 cancelled due to Covid-19

Gotland Runt, organized by The Royal Swedish Yacht Club (KSSS), was sailed for the first time in 1937. Today it is considered one of the truly classic international offshore sail races. It is the world’s largest annual offshore race with more than 200 sailboats and thousands of sailors participating.

For the last ten years the race has started at Stockholm Ström and attracted tens of thousands of spectators to Skeppsholmen in central Stockholm. Gotland Runt is much more than a race. It is a social festival and meeting place at Skeppsholmen before the start and at the finish in Sandhamn. An event where sailors, families, spectators and partners come together.

As such, it was important to weigh the desire to continue with long tradition against the potential public health impacts of continuing towards our planned start date of June 28, 2020, given the sustained presence of Covid-19 in the world community.

Throughout the spring we’ve explored different options and solutions that would allow us to carry out the race. Those discussions included, among others: the Public Health Authority, the Police, the International Sailing Association (World Sailing), the Swedish Sailing Association and KSSS partners.

After considering all available options, the KSSS Board concluded that the uncertainty about how the pandemic is evolving and its effects on society are too great for a large event like Gotland Runt to proceed.

“Like many other sports organizers, we can now aim forward and together with the City of Stockholm and our main partners, plan and develop an even stronger Gotland Runt the coming years,” says Stefan Rahm.

"We were looking forward to the 2020 edition of Gotland Runt, but fully support the decision by KSSS to, given the current circumstances, cancel, says säger Thomas Andersson, CEO at Ports of Stockholm.