Vi arbetar för att genomföra Gotland Runt på utsatt datum

Det nya coronaviruset gör att många frågor dyker upp kring ett stort arrangemang som Gotland Runt. Från KSSS sida jobbar vi nu framåt med sikte på att genomföra ett Gotland Runt även i år.

Hur arrangemangen kring Gotland Runt kommer att se ut är en fråga som i dagsläget inte kan besvaras. Allt hänger på utvecklingen av situationen, myndigheternas rekommendationer och eventuell lagstiftning.

Det finns i dagsläget ett antal olika scenarier som vi jobbar efter beroende på tänkbara restriktioner. Tidpunkten för regattan ligger fast, eftersom vi vet att många redan långt i förväg planerat sina sommaraktiviteter efter detta, men det kan komma att bli förändringar i Notice of Race. Självklart finns det en risk att tävlingen ställs in, men just nu bedömer vi inte det som nödvändigt. Vi vill genomföra ett Gotland Runt 2020.

Oavsett under vilka former Gotland Runt genomförs i år vill vi göra det till ett evenemang som är tillgängligt för en stor publik. Blir det begränsningar i möjligheter till publika evenemang ska vi hitta sätt att för att göra det möjligt att uppleva kappseglingen på distans. Även här planerar vi för olika varianter.

En viktig parameter för oss just nu i planeringen är också att veta hur stort intresset är från er som seglat tidigare är att segla även i år. Just nu har vi ett antal som redan anmält sig och det är såklart det bästa sättet att visa sitt intresse. Så gör gärna det.