Vi planerar för Gotland Runt 2020. Hoppas du också gör det.

Restriktionerna kring corona-viruset påverkar oss alla och givetvis också Gotland Runt. Som arrangör följer KSSS noga utvecklingen, berörda myndigheters beslut och rekommendationer. Vi vill bidra med det vi kan för att minska smittspridningen. Samtidigt hoppas vi kunna genomföra Gotland Runt 2020. Vi kommer att anpassa kappseglingen och arrangemangen kring tävlingen utifrån de restriktioner som gäller vid tidpunkten för regattan.

Det går inte att idag säga hur vi slutligen genomför regattan och vi kommer från och med nu att uppdatera informationen på denna sida. Du som är anmäld kommer också att få mail löpande. Vi tittar nu på olika alternativ att genomföra kappseglingen och utgångspunkten, utifrån det som gäller just nu, är att genomföra kappseglingen som en segling från Stockholm genom skärgården, runt Gotland och med målgång vid Sandhamn. Det vill säga just det som gör Gotland Runt till den unika kappsegling det är. Vi tittar även på olika alternativa lösningar för de olika evenemangsdelarna på land och anpassar dessa till gällande begränsningar – och myndigheternas råd och rekommendationer. Förutsättningarna kan ju komma att ändras och vi kommer att hålla er uppdaterade även kring detta.

Vi hoppas såklart att ni som brinner för svensk havskappsegling också är med oss och anmäler er.

Vi planerar att lämna uppdaterad information om våra planer senast i månadsskiftet april-maj.

Vad gäller för anmälan?
Vi förbereder för att genomföra Gotland Runt 2020. I det fallet att förutsättningarna inte medger att regattan inte kan genomföras på ett säkert och riskfritt sätt med hänsyn till Covid-19 smittan kan vi komma att tvingas ställa in hela eventet. I det fallet kommer anmälningsavgiften att återbetalas.