En veterans tips och tricks

Han har seglat 48 Gotland Runt, ett svårslaget rekord. I filmen nedan ger KSSS Odd Lindqvist sina bästa tips och tricks inför racet. Om förberedelserna, dagarna innan start och sedan själva seglingen.

– Det absolut viktigaste är att det finns en bra laganda ombord. En happy boat, säger han.
 
Förberedelserna kan delas upp i olika faser. Förutom sådant som att sätta ihop en besättning, definiera vilka roller var och en ska ha, bedöma vilka erfarenheter som finns ombord, så trycker Odd Lindqvist på vikten av att komma överens om en gemensam ambitionsnivå.
– Detta är extremt viktigt, säger han.
 
Själv har han ofta ansvarat för navigationen. Med 48 seglade Gotland Runt kanske man skulle kunna tro att han vet vad som är ”typiskt” på olika delar av banan. Men så är det inte, säger Odd. Det är här och nu som gäller. Själv har han sedan början av maj ”seglat” ett Gotland Runt i datorn varje dag utifrån de väderförutsättningar som rått respektive dag.
 
Han poängterar att skärgårdsdelen - från starten inne i Stockholm ut till Sandhamn - är väldigt viktig att förbereda sig för navigationsmässigt, med ofta oregelbundna och knepiga vindar. Och många grund.
 
Säkerhet är förstås också en viktig del av förberedelserna. Ett av Odd LIndqvists råd är att besättningen snackar ihop sig så att alla vet vem som ska göra vad i olika nödsituationer, till exempel om någon faller överbord.
 
Se filmen och hör vad Odd Lindqvist har att säga om bland annat segelsättning, trim, mathållning, och att sitta på railen dygnet runt.
Och vilken fråga han absolut inte vill svara på.