Rekordstort intresse för Gotland Runt

Intresset för Gotland Runt säsongen 2022 är mycket stort. Hela 295 båtar är anmälda till tävlingen, varav 82 till ORC Double Handed Worlds som går på samma bana vid samma tidpunkt. Det finns med andra ord några få platser kvar till den satta gränsen på totalt 300 startande båtar.

Förra året var intresset för Gotland Runt rekordstort när platserna släpptes i december månad 2020. Men det osäkra läget i den pågående pandemin gjorde att många båtar och i synnerhet utländska båtar inte kunde ta sig till start och deltagarantalet blev c:a 180 båtar.

I år är det om något ännu större tryck på att få en plats till den ikoniska kappseglingen.  Dessutom kommer det första ORC Double Handed Worlds att arrangeras som en del av Gotland Runt, vilket givetvis drar ytterligare fler båtar.

I Gotland Runt Offshore Race kommer de 214 anmälda båtarna från 13 nationer och fördelningen mellan klasserna ser ut så här:
-          138 Full Crew (SRS)
-          43 Full Crew (ORCi)
-          16 Double Handed (SRS)
-          6 Multihull (SRS)
-          8 Classic class (SRS

I ORC Double Handed Worlds kommer de 82 anmälda båtarna från 11 nationer.

Om antalet anmälningar överstiger 300 kommer vi att upprätta en reservlista. Historiskt sett kommer inte alla anmälda båtar att komma till start och det finns därför ganska goda möjligheter att få vara med trots att man initialt hamnar på reservlistan.

Varmt välkomna!

/Iohn Ryott

KSSS Informationskommitté