Stena Recycling

I vår värld är ingenting förbrukat. Vi samlar in allt tänkbart restmaterial som uppstår från både verksamhet och produktion. Vi förädlar materialen och låter dem leva vidare som råvaror till nya produkter eller ny energi. På så vis gör vi återvinning till en hållbar affär för ditt företag samtidigt som vi tillsammans hjälps åt att maximera en återanvändning av jordens ändliga resurser. För oss är det ett arbete som aldrig tar slut.

Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen med sju verksamhetsområden på mer än 200 platser i tio länder. Koncernen har en nettoomsättning på nästan 27 000 MSEK. Varje år återvinner och förädlar Stena Metall sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter samt förser kunder med nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen. Genom forskning och utveckling arbetar vi för att möta framtidens utmaningar med nya, hållbara lösningar. Stena Metalls nästan 4 000 medarbetare samarbetar nära med partners och kunder för att skapa värde ur såväl ett affärsperspektiv som för miljön och samhället i stort.