Racing

Världens största årliga havskappsegling startar den 28 juni mitt i Stockholm. Närmare 250 båtar seglar genom skärgården, ut på Östersjön, rundar Gotland och går i mål i Sandhamn. Banan runt Gotland är ca 350 distansminuter och de klassiska båtarna seglar den korta banan på ca 250 distansminuter.