Stockholm Ocean Hub

KSSS gäst- och eventhamn vid Djurgården i Stockholm kommer också att få namnet Stockholm Ocean Hub (SOH). Med SOH vill KSSS skapa en arena för Stockholm att kraftsamla kring hållbara hav och skapa engagemang genom ökad havsmedvetenhet.

Med hjälp av det prisbelönta utbildningsmaterialet från The Ocean Race som grund skapar vi ett center för upplevelsebaserat lärande på Djurgården. Förutom alla besökare som kommer till vår hamn som gäster, eller deltagare har vi också möjlighet att bjuda in barn, ungdomar och vuxna att ta del av kunskapen om havet. I kombination med mikrokurser i havsmedvetenhet kommer vi att genomföra prova-på-segling och båtliv.

Dessutom kommer vi att arrangera möten och engagerande seminarier för näringslivet och beslutsfattare i Stockholm på temat havsmedvetenhet och hållbarhet. Detta är något som vi redan kommit en bra bit tillsammans med våra starka partners.

Följ med oss på resan och visa att vi kan göra stor skillnad tillsammans.