Oktoberpokalen

KLASSER: J/70 / DRAKE / STARE / EXPRESSIFAREAST 28R
DATUM: 28 - 29 SEPTEMBER
PLATS: SALTSJÖBADEN
INBJUDAN: OKTOBERPOKALEN 
ANMÄLAN: ANMÄLAN

Nu är samarbetet etablerat - Oktoberfest på Baggen.

Under årtionden har Rasta Starbåtsflottilj och familjen Carlsson drivit Oktoberpokalen med utgångspunkt från varvet i Moranviken. 2016 inledde KSSS, Rasta och familjen Carlsson ett samarbete då vi gemensamt levererat denna klassiker till de fyra entypsklasserna Stare, Express, Drake samt J/70. I år är även Fareast 28R inbjudna.

Den sociala inramning på Sune Carlssons Båtvarv, med After Sail med temat Oktoberfest, gör detta till en helgjuten regattafest.