Komplettera anmälan

Inför regattan behöver din anmälan kompletteras med bl.a. segelnummer och kontaktuppgifter till anhörig. Vänligen följ dessa steg för att uppdatera din anmälan via Sailarena snarast möjligt.

SAILARENA – KOMPLETTERA ANMÄLAN

Med anledning av GDPR ändras rutinerna runt hantering av personuppgifter. Denna förändring berör bl.a. besättningsmedlemmar vars personuppgifter tidigare har tillhandahållits av Ansvarig ombord (Skeppare). Förändringen innebär att Ansvarig ombord istället bjuder in besättningsmedlemmar till sin anmälan och att varje besättningsperson själv fyller i och/eller kompletterar sina uppgifter samt godkänner hanteringen av personuppgifterna inom Sailarena och hos arrangören av regattan. För Ansvarig ombord med en bekräftad regattaanmälan:

 1. Gå till sailarena.com och logga in med det konto som användes vid anmälan
 2. Klicka på menyn och välj Redigera profil
 3. I menyn till vänster, klicka på Mina anmälningar
 4. Till höger om anmälan finns en meny, välj Redigera
 5. Komplettera anmälan med uppgifter som saknas
 6. För att bjuda in besättningsmedlemmar, klicka på Lägg till besättning och ange Sailarena ID eller e-postadressen till besättningspersonen
 7. Glöm inte att klicka på Spara

Under Mina anmälningar visas status för anmälan. När alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och eventuell besättning accepterat och fyllt i sina uppgifter visas en grön ”bock”.

Ansvarig ombord kan lägga till och ta bort besättningsmedlemmar och även skicka påminnelser. Anmälan kan uppdateras och kompletteras tills arrangören stänger denna funktion.

För besättningsmedlemmar som tar emot en besättningsinbjudan:

 1. Klicka på länken i inbjudan för att komma till Sailarena
 2. Logga in med ditt konto i Sailarena
  Har du inget konto kan du snabbt och enkelt registrera ett
 3. Komplettera anmälan med de uppgifter arrangören behöver och acceptera hanteringen av personuppgifter inom Sailarena och av arrangören
 4. I likhet med Ansvarig ombord kan varje besättningsmedlem se sin besättningsanmälan under Mina anmälningar i Sailarena