Saltsjöbadsregattan

KLASSER: MOTH, WASZP, F-18
DATUM: 17 MAJ
PLATS: SALTSJÖBADEN
INBJUDAN: SALTSJÖBADSREGATTAN 
ANMÄLAN: ANMÄLAN

Information om tider för sjösättning och parkering av trailers samt hamnplatser kommer kontinuerligt att uppdateras.