Saltsjöbadsregattan

KLASSER: MOTH, WASZP, F-18
DATUM: 17 MAJ
PLATS: SALTSJÖBADEN
INBJUDAN: SALTSJÖBADSREGATTAN 
SEGLINGSFÖRESKRIFTER: KLICKA HÄR
RESULTAT: F18
  Moth
BILDER: KLICKA HÄR

Information om tider för sjösättning och parkering av trailers samt hamnplatser kommer kontinuerligt att uppdateras.