Svenskt Mästerskap för Optimistjolle & Opti11

Regattan gäller även som Rikskval 2 för de som deltar i SM. Tävlande födda 2009 eller senare inbjuds till tävlingen ”Opti11”

KLASSER: Optimistjolle
DATUM: 28-30 augusti
PLATS: SALTSJÖBADEN
RESULTAT: SM Tjejer Slutligt resultat
  SM Killar Slutligt resultat
  Opti11 (4 Race totalt)
  Rikskval Tjejer slutligt resultat
  Rikskval Killar slutligt resultat
BILDGALLERI: Malcolm Hanes & Stefan Rahm
FILM: SM-Optimist 2020

INFORMATION & DOKUMENT

SEGLINGSFÖRESKRIFTER: SF SM 2020
  SF Opti11 2020
STARTLISTOR: SM Killar (söndag)
  SM Tjejer (söndag)
  Opti11 (söndag)
SÄKERHETSPLAN: SÄK Plan
  Banområde
JURY: Protesttid utgår 14:30 30 aug
  Tidsschema för protestförhandlingar 29 aug
  Coachmöte söndag kl 08:30
  Jury info regel 42 200830
  Information till coacher & stödpersoner
  Straff på vattnet 28-30 aug
  Beslut vid förhandling 28-29-30 aug
PRISUTDELNING: Upplägg vid prisutdelning
LANDBASER: Fördelning av klubbar
  Landbasöversikt
  1 - KSSS
  2 - Jaktvarvet (Opti 11)
  3 - Ringvägens båtklubb
  4 - Vår Gård
  5 - Salstsjöbadens båtklubb
  6 - Sune Carlsson båtvarv
  7 - Boo Segelsällskap
INBJUDAN: INBJUDAN inklusive ändring 1 & 2
  Ändring 1 (inbjudan)
  Ändring 2 (inbjudan)
BILAGA 1 till INBJUDAN: Klicka här
SKEPPARMÖTE / INVIGNING: Digitalt skepparmöte