Uthyrning av KSSS J/70

KSSS hyr ut de klubbägda J/70-båtarna för kappsegling. Förutsättningen för uthyrningen är att båtarna seglar för KSSS och att minst rorsman är medlem i Sällskapet. Du måste också kunna dokumentera seglingserfarenhet.

KSSS hyr ut sina klubbägda J70 under följande permisser,

En önskan om hyra skickas till [email protected], ansökan ska innehålla,

  • Önskat datum,
  • Beskrivning av besättning och erfarenhet,
  • Verifikation att besättningen tagit del av regler för användande av KSSS J70 (se nedan).

 

Kostnad för uthyrning för KSSS medlemmar är 2500kr per tillfälle och båt.

Kostnad för uthyrning för ej KSSS medlem är 3500kr per tillfälle och båt.

Kostnad för att hyra båt till Sunday Open om du har en personlig andel är 600kr (då ingår träningsställ).

 

Avgiften ska vara KSSS till handa senast sju dagar efter användartillfället, betalning sker till KSSS BG: 160-2861.

 

KSSS andelsseglare och eventverksamhet har förtur till båtarna

Bokning ska ske senast en vecka innan önskad segling.

 

Vid önskemål att boka för eventsegling måste frågan gå via Tim Danielsson på KSSS.

 

Användarregler uthyrning,

  1. Samtliga i teamet tar del av KSSS J70 andvändarmanual 1.0 innan seglingstillfället, samma regler som för teamande och personlig andel gäller vid hyra av KSSS J70.
  2. Hyr man KSSS J70 är man finansiellt ansvarig om eventuella skador uppkommer. Skador rapporteras enligt KSSS skadeanmälningssystem i enlighet med instruktioner i KSSS J70 andvändarmanual 1.0.
  3. Deltagande i KSSS andels-verksamhet sker på egen risk. KSSS tar ej ansvar för personskada som sker i samband med verksamheten.
  4. Flytväst är ett krav vid nyttjande av KSSS J70.