KSSS Konfirmationsläger 2019

DESSA LÄGER ÄR FULLBOKADE

Konfirmationsläger 1

Datum: 18 juni - 7 juli 2019
Ålder: 14 - 15 år

Konfirmationsläger 2

Datum: 9 juli - 28 juli 2019
Ålder: 14 - 15 år

Konfirmationsläger 3

Datum: 30 juli - 18 augusti 2019
Ålder: 14 - 15 år