KSSS Konfirmationsläger 2021

Konfirmationsläger 1

Datum: 15 juni - 4 juli 2021
Ålder: 14 - 15 år, född 2006
Status: FULLT

Konfirmationsläger 2

Datum: 6 - 25 juli 2021
Ålder: 14 - 15 år, född 2006
Status:  FULLT

Konfirmationsläger 3

Datum: 27 juli - 15 augusti 2021
Ålder: 14 - 15 år, född 2006
Status:  FULLT