Hälsokort

För att vi ska kunna ta hand om ert barn på bästa sätt är det av yttersta vikt att all nödvändig information lämnas på detta hälsokort. Har ni inte lämnat in detta hälsokort innan den 31/5 kan vi inte erbjuda specialkost.

Om lägerdeltagaren bryter mot gällande policy eller på annat sätt inte klarar av att deltaga i verksamheten, förbehåller sig KSSS rätten att skilja lägerdeltagaren från verksamheten genom hemskickning.

Nedanstående hälsokort är avsett att fyllas i av deltagarens målsman.