Lägeravslut

I år kommer ni föräldrar/målsmän INTE att kunna följa med eller hämta ert barn på lägerområdet på grund av den rådande pandemin, vänligen respektera detta. 

Under hela lägret måste det finnas en anhörig som vi kan nå dygnet runt och som har möjlighet att hämta eleven inom ett par timmar från första kontakt.

Nedanstående formulär är avsett att fyllas i av lägerdeltagarens målsman.

Läger avslutning

Lägret avslutas klockan 12:00 

Ni kan hämta upp ert barn med egen båt från Lökholmen (från Varvsbryggan på västra sidan) från 12:00. Vår önskan är att inte belasta hamnen i Sandhamn mer än nödvändigt vid lägeravslut.

De barn som inte hämtas upp på Lökholmen åker med Baljan över till Sandhamn för upphämtning kl 12:00 vid Seglarhotellet/ minigolfen.

KSSS ansvar för barnen upphör kl 12:00.

 

Vänligen välj ett av följande alternativ: