Inför lägerstart Lökholmen 2019

GRUPPINDELNING: Indelning görs av KSSS i enlighet med SSFs riktlinjer. Läs mer på KSSS.se. Här kan önskemål om gruppindelning anges.