Sommaren 2020 - COVID-19

Med tanke på covid-19 har vi i år extra tydliga rekommendationer och krav. Vi vill att du som målsman bekräftar att du läst och accepterar dessa innan ditt barn kommer till oss på lägret.

Du fyller i ett formulär per barn du har på läger i sommar.

Inför lägerstart-covid 19

KSSS covid-19 rekommendationer och krav vid läger

KSSS följer och anpassar vår verksamhet efter gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att förhindra smittspridning. Vi förväntar oss att våra lägerdeltagare gör detsamma bland annat genom att: 

  • Följa gällande reserekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
  • Vara fullt frisk när du kommer till lägerstart. Har du varit smittad av covid-19 ska du ha varit frisk och symtomfri i minst 48 timmar. För mer information se 1177
  • Avboka din plats på lägret om du tillhör riskgrupp för covid-19.

Ett krav i år är att förälder eller annan anhörig ska kunna hämta eleven inom ett par timmar vid misstänkt smitta (det är alltid lägerledningens bedömning som avgör om en elev ska hämtas).

Vi kommer att ha särskilda rutiner inför och under våra läger som delvis påverkar dig som målsman. T.ex. transporter till lägret inför lägerstart, tillträde till ön för anhöriga vid lägerstart och avslutning. Mer information om detta hittar du under respektive läger