KSSS Clinics

Andelsseglingen blir nu KSSS J/70 Clinics och går numera under vårt nya samlingsnamn KSSS Clinics. Ett koncept där du som seglare ska segla mycket och utvecklas utan att äga egen båt.

Sedan ett par år tillbaka har vi skapat nya former för att få fler att segla och fler att utvecklas som seglare, utan att behöva äga en segelbåt. Segling i tillhandahållna båtar ökar snabbt, det som vi fram till nu kallat KSSS Andelssegling. Men nu tar vi ett ytterligare ett steg för att utveckla vår sport med utgångspunkt från våra J/70:or.

Under 2019 har vi haft fullt tryck på andelsseglingen, vi har arrangerat KSSS Offshore Clinic och just sjösatt KSSS Sprint Clinic och KSSS J/70 Clinic. Grundtanken i allt detta är du som seglare ska kunna segla mycket och utvecklas utan att behöva äga din egen båt. För att göra detta tydligare sätter vi ett gemensamt namn på dessa koncept: KSSS Clinics. I framtiden ser vi också möjlighet att kanske ytterligare utveckla konceptet. Kanske ett KSSS Foiling Clinic?

Vi är såklart intresserade av att höra vad ni som medlemmar skulle vara intresserade av.