ÅF PÖYRY

AFRY och KSSS har en lång tradition av samarbete, som titelpartner till ÅF Offshore Race har AFRY varit en nyckelspelare av utvecklingen till att bli norra Europas främsta havskappsegling.

AFRY är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. AFRY skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik.