KSSS Sprint Clinic

Kort intensiv kappsegling, möjligheter att tävla över hela landet och internationellt utan att behöva äga sin egen båt. Det är sprintsegling. Formatet med snabba korta seglingar och tillhandahållna båtar växer nu såväl i Sverige som internationellt. KSSS gör en unik satsning genom att erbjuda sprintsegling till klubbens ungdomar och yngre vuxna. Vi kallar det KSSS Sprint Clinic.

Bakgrund

Under 2019 började KSSS med formatet sprintsegling, korta intensiva race i J/70 båtar. På samma sätt som i Allsvenskan Segling och Sailing Champions League. Det blev en succé! Evenemanget blev snabbt fullsatt och flera team hamnade på kölistan.

Nu går KSSS vidare för att introducera yngre seglare till sprintformatet. 2020 startar KSSS Sprint Clinic. Tillsammans med initiativtagarna Jacob och Oscar Lundqvist, två av Sveriges bästa J/70 seglare och framgångsrika i sprintsegling, erbjuds en unik möjlighet för seglare från 15 till 25 år att utveckla sin segling utan att behöva äga en båt.

Sprint Clinic ska genom coachning och träning ge både en snabbare utvecklingskurva och inspirerande gemenskap. Ambitionen är att skapa nya konstellationer och besättningar och därmed etablera flera ungdomsteam som deltar i träning och tävling. Men tävling är inte det enda målet, varje deltagare kan själv välja sin ambitionsnivå.

I grunden finns KSSS J/70 Clinic (fd Andelssegling) som är ett koncept som KSSS erbjudit sedan 2018. Klubben äger i dagsläget 4 stycken fullt utrustade J/70 båtar, en internationell klass med moderna segelbåtar som seglas med 4 till 5 mans besättning. Båtarna kan användas av seglare på samma sätt som ett gymkort, man bokar sin tid och kan snabbt komma ut på sjön. Som medlem i andelsseglingen spar med andra ord både kostnader och tid. Det innebär att KSSS sänker tröskeln för att segla.

För att vara med krävs ingen färdig besättning, tanken är att de ska växa fram efter hand.

 

Upplägg

Steg 1 Anmäl ditt intresse till projektet via nedan intresseanmälan. Målgruppen är 15-25 åringar med tidigare seglingserfarenhet. 

Steg 2 En uppstartsträff arrangeras på Allt för sjön den 7e mars, inbjudan skickas ut via mail.

Steg 3 Komma igång och segla tillsammans under befintliga eller egna träningstillfällen i klubbens J/70or. Ambitionen är att 1 - 2 båtar under ett pass i veckan får disponeras av gruppen, träningen leds av Jacob och Oscar tillsammans med fler erfarna seglare under vår och höst 2020. 

Seglingen kommer i huvudsak ske i Saltsjöbaden.
Kostnaden för deltagande är ännu inte fastställd.

 

Målsättning

Målsättningen är att uppnå en kritisk massa på unga seglare som vill driva och vara del av klubbens verksamhet inom J/70 och sprintsegling. Även målsättning att engagera rutinerade seglare som bidrar med kunskap och erfarenhet på ett sätt som säkerställer kunskapsöverföring och möjliggör en snabbare utvecklingskurva.

2020 Etablera två ungdomsteam med fokus på sprintsegling och som ska ha deltagit på minst två nationella eller internationella arrangemang.

2021 Etablera en självgående grupp med ca 15-25 personer som tränar kontinuerligt med klubbens J/70-or och deltar på diverse arrangemang; lokalt, nationellt såväl som internationellt.

 

Planering

Nedan är en översiktlig planering för säsongen 2020. Planeringen och formatet är under utveckling och kommer anpassas utifrån antalet deltagare och ambitionsnivå.


Jan – Mars: Upprätta lista på potentiella medverkande, träff den 7 mars för att diskutera upplägg och besättningskonstellationer

April – jun: Träning KSSS med J/70 1 ggr per vecka

Aug – Oktober: Träning KSSS med J/70 1 ggr per vecka. Delta på regatta, exvis. Allsvenskan, Youth Champions League osv.

 

 

Möjliga regattor 2020

-        Lokala regattor på KSSS är huvudfokus (sprintregatta och one-day racing)

-        Kval till Youth Sailing Champions League

-        Allsvenskan – Ambition är att i första hand delta   1-2 deltävlingar. 

-        Youth Sailing Champions League

-        NM ligasegling

-        Övriga sprintarrangemang

-        Övriga ordinarie J/70 regattor (SM, EM, etc)

 

 

Kontakt:

Jacob Lundqvist                                                                                Oscar Lundqvist

070-589 67 22                                                                                   073-428 01 60

[email protected]                                                           [email protected]

Intresseanmälan - Sprint Clinic 2020