KSSS Sprintcenter

Kort intensiv kappsegling, möjligheter att tävla över hela landet och internationellt utan att behöva äga sin egen båt. Det är sprintsegling. Formatet med snabba korta seglingar och tillhandahållna båtar växer nu såväl i Sverige som internationellt. KSSS gör en unik satsning genom att erbjuda sprintsegling till klubbens ungdomar och vuxna.

Bakgrund

Under 2019 började KSSS med formatet sprintsegling, korta intensiva race i J/70 båtar. På samma sätt som i Allsvenskan Segling och Sailing Champions League. Det blev en succé! Evenemanget blev snabbt fullsatt och flera team hamnade på kölistan.

Nu går KSSS vidare för att introducera ett helhetsgrepp kring sprintsegling

Sprint Clinic ska genom coachning och träning ge både en snabbare utvecklingskurva och inspirerande gemenskap. Ambitionen är att skapa nya konstellationer och besättningar och därmed etablera flera ungdomsteam som deltar i träning och tävling. Men tävling är inte det enda målet, varje deltagare kan själv välja sin ambitionsnivå.

I grunden finns KSSS J/70 Clinic (fd Andelssegling) som är ett koncept som KSSS erbjudit sedan 2018. Klubben äger i dagsläget 4 stycken fullt utrustade J/70 båtar, en internationell klass med moderna segelbåtar som seglas med 4 till 5 mans besättning. Båtarna kan användas av seglare på samma sätt som ett gymkort, man bokar sin tid och kan snabbt komma ut på sjön. Som medlem i andelsseglingen spar med andra ord både kostnader och tid. Det innebär att KSSS sänker tröskeln för att segla.

För att vara med krävs ingen färdig besättning, tanken är att de ska växa fram efter hand.

 

Upplägg

Steg 1 Anmäl ditt intresse till projektet via nedan intresseanmälan. seglingserfarenhet. 

Steg 2 Komma igång och segla tillsammans under befintliga träningar eller egna träningstillfällen i klubbens J/70or. Ambitionen är att 4 båtar under ett pass i veckan disponeras till detta, träningen leds av erfarna seglare under vår och höst 2021. 

Seglingen kommer i huvudsak ske i Saltsjöbaden.
Kostnaden för deltagande är ännu inte fastställd.

 

Målsättning

Målsättningen är att uppnå en kritisk massa på seglare som vill driva och vara del av klubbens verksamhet inom J/70 och sprintsegling. Även målsättning att engagera rutinerade seglare som bidrar med kunskap och erfarenhet på ett sätt som säkerställer kunskapsöverföring och möjliggör en snabbare utvecklingskurva.

Planering

Nedan är en översiktlig planering för säsongen 2021. Planeringen och formatet är under utveckling och kommer anpassas utifrån antalet deltagare och ambitionsnivå.


Jan – Mars: Upprätta lista på potentiella medverkande, 

April – jun: Träning KSSS med J/70 1 ggr per vecka

Aug – Oktober: Träning KSSS med J/70 1 ggr per vecka. Delta på regatta, exvis. Allsvenskan, Youth Champions League osv.

 

 

Möjliga regattor 2021

-        Lokala regattor på KSSS är huvudfokus (sprintregatta och one-day racing)

-        Allsvenskan – Ambition är att i första hand delta   1-2 deltävlingar. 

-        Övriga sprintarrangemang

 Regattor 2021 uppdateras löpande.

 

 

Kontakt:

Anders Bengtsson, KSSS träningsansvarig

[email protected]

Intresseanmälan - Sprint Clinic 2020