Gotland Runt

Enligt traditionen startar Gotland Runt första söndagen efter midsommar, i år är det den 2:a juli. Som besökare finns den många alternativ att följa båtarna på sin resa de c:a 350 NM runt Gotland. Innan dess kan du se båtarna och träffa seglarna i Race Village i Wasahamnen på Djurgården.