Bankappseglingskommittén

Ordförande
Johan Rockström- johan.rockstrom@yahoo.com

Ledamöter
Jonas Hallberg
Lena Gustafsson
Per Skoog
Carmen Eserblom