Gästhamnsavgifter 2018

Längd Bredd Dygn    Halvdag / 0-4 tim       Heldag / 4-8 tim   
Loa Beam    24 hour    Half day / 0-4 h Full day / 4-8 h
0 - 12 m 0 - 4 m 300 kr 50 kr 100 kr
12,01 - 14 m         4,1 - 5 m    370 kr 50 kr 100 kr
14,01 - 16 m 5,1 - 6 m 470 kr 100 kr 150 kr
16,01 - 18 m 6,1 - 7 m 530 kr 100 kr 150 kr
18,01 - 24 m 7,1 - 8 m 790 kr 150 kr 200 kr
> 24,01 m > 8,1 m 1 300 kr 250 kr 300 kr
Svajplats   100 kr *    
El-avgift 220V 80 kr    
El-avgift 380V 16A 160 kr    
El-avgift 380V 32A 240 kr    

 

Fr.o.m. dag åtta gäller halva priset / from day eight onwards half the price.

* Oavsett båtstorlek och tid / regardless of size and time

El-avgift per dygn / per 24-hour period.

Medlemmar i KSSS Vänklubbar, de kungliga klubbarna GKSS, KDY (Danmark), KNS (Norge) och NJK (Finland) erhåller 50% rabatt på gästhamnsavgiften de två första dygnen, därefter ordinarie pris.