Träningskommittén

Ordförande
Fredrik Liljegren - fredrik.liljegren@awapatent.com

Ledamöter
Fredrik Olsson
Gunnar Thörn
Mathias Söderström
Jon Arnell
Magnus Fröberg
Niklas Norlen
Christer Sandholm
Jolande Svensson- Klijn
Martin Wigfors
Carin Wijkström