Valnämnden

Ordförande
Stefan Haskel

Ledamöter
Rebecka Harding
Anna Domeij
Jonas Häggbom
Mikael Lindqvist
Gustaf Lidvall
Gustaf Johnson