Hjärtstartare på Lökholmen

Nu finns det hjärtstartare på Lökholmen!

Till den här sommaren har vi köpt in och satt upp en hjärtstartare utanför hamnkontoret på Lökholmen. Denna finns på plats från sista helgen i april till sista helgen i september. All KSSS personal är utbildade i hjärt- & lungräddning med hjärtstartare.

På Sandhamn finns sedan tidigare en hjärtstartare på Seglarhotellet samt vid Sandhamns Värdshus.

På Lökholmen finns det även 3 st landningsplatser för ambulanshelikopter.

Vid akut sjukdom eller olycka, ring 112. Behöver ni hjälp nås hamnpersonalen alltid på 070 213 20 66