Hamnar för Gotland Runt 2022

I år hittar du flesta av de tävlande båtarna i Wasahamnen (W) på Djurgården. Det är också här Race Village, regattans centrum byggs upp. Förutom tävlingsledning och information till de tävlande kommer det här att bjudas på underhållning, restaurang och möjligheter att fynda båtprylar. Det har dock varit ett exceptionellt stort intresse för regattan i år, därför kommer tävlingsbåtar att förtöjas vid Strandvägen (S), Nya Djurgårdsvarvet (D), på Beckholmen Bn och Bd) och Navishamnen (N) i Waldermarsviken. Platserna anvisas av tävlingsledningen.

Sedan fem år tillbaka har vi aktivt arbetat för en mer permanent och hållbar lösning som kan användas under hela säsongen till fler evenemang och gästhamnsplatser, något som Stockholm behöver under sommaren. Vår lösning i år är att utnyttja Wasahamnen men på sikt vill KSSS arbeta vidare med en permanent gästhamn på Djurgården som också kan bli hemmahamn för Gotland Runt och andra evenemang, t ex en flytande båtmässa.

Under flera år låg Race Village på Skeppsholmen, men det innebar flera nackdelar. Dels var området begränsat och trafikerat, dels innebar det att vi varje år var tvungna att bogsera dit bryggelement enbart för de få dagar som eventet pågick. Det var varken hållbart ekonomiskt eller miljömässigt.