Team Pro4u tar andra svenska guldet i första världsmästerskapet i havskappsegling för tvåmansbesättningar

Sverige regerar under ORC Double Handed Worlds. Team Pro4u tog guldet i klass A. Det var en övertygande seger. Vi såg redan från start vart åt det lutade, Patrik Forsgren och Joakim Hoppe tog kommandot direkt och på den vägen var det genom hela racet.

- Det flöt på bra, summerade Patrik direkt vid ankomsten till Sandhamn. Bra skärgårdssegling, bra kryss.
Mellan Hoburgen och Visby erkände de att de var lite slitna och därför höll igen men från Visby var det full rulle igen.
- Routingen stämde ganska bra, kallfronten gav kanske inte så jättemycket som vi trott, säger Joakim. Men det blev ganska som vi trott. Det funka.
TeamPro4u är mycket aktiva inom ORC-segling och den 20 år gamla båten som Patrik haft de senaste 17 åren är också den som vi inom KSSS också använder för Offshore Clinic.

Se aktuella resultatlistor i TracTrac