Tävlande

Världens största årliga havskappsegling Gotland runt inleds den första juli 2021, starten går söndagen den fjärde juli. All information samlad finns på Official Noticeboard. De officiella versionerna är på engelska men många dokument finns också översatta till svenska.

Note:
All official information will be found under Official Noticeboard. The English version is valid, although many documents also are available in Swedish.