RESULTAT ALLA BÅTAR

Denna resultatlista uppdateras automatiskt från TracTrac var 60:e sekund och visar alla båtar. Resultaten är teoretiska och baserade på de senaste positionsuppdateringarna från båtarna och handikapptal. Slutligt resultat beräknas på målgångstid i Sandhamn.

OBS! Endast enskrovsbåtar kan utses till totalvinnare.

För detaljerade resultat, använd TracTrac - kräver App för mobila enheter..
För en lättnavigerad karta, använd Skippo för Gotland Runt

DTF = Distance To Finish (distans kvar till mål)
ETA = Estimated Time of Arrival (uppskattad målgångstid)
DNF = Did Not Finish (avbrutit kappseglingen)
DNS = Did Not Start (startade inte kappseglingen)

...