Wetjob första enskrovsbåt i mål

Efter 45 timmar, 27 minuter och 23 sekunder bröt 40-fotaren Wetjob mållinjen som första enskrovsbåt i Gotland Runt. Det var en trött men lycklig besättning som togs emot med jubel, applåder och hurrarop på kajen i Sandhamn.

Det känns skönt att vara i hamn, det har varit ganska stökigt. Vi har haft vind på 30 knop mer eller mindre hela vägen och seglat i 15 till 20 knop, säger Niclas Heurlin, skeppare ombord.

Wetjob lyckade alltså med det som många tyckte var omöjligt, man tog sig i mål och har seglat fort hela vägen. Nu är det upp till de bakomvarande båtarna att försöka knuffa ner Wetjob från totalvinsten. Av de 22 båtar som är i med i racet är det en handfull som har chans att slå Wetjob på korrigerad tid.

Trots ledningen har båten med det välfunna namnet Wetjob också lidit av den hårda vinden och vågorna. In i mål seglade man med ett oranget trysail, det vill säga ett stormsegel. Och det hade sin förklaring.

I natt fick vi ett timglas i 20 knop, en slänggipp, så gick bommen i två delar, fortsatte Niclas. Vi tappade en timme på att reda ut det, men trots det lilla seglet har vi kunnat hålla 10 – 15 knop in i mål. Nu ska det gott med frukost.

Besättning på Wetjob
Niclas Heurlin, skeppare
Martin Kjellström
Per Öhrstedt
Stefan Karlsson
Dan Franzen
Per Skoog
Tomas Persson
Björn Sandberg
Dag Gustafson