GENOM SKÄRGÅRDEN

Efter start på Stockholms Ström seglar deltagarna genom Stockholms skärgård för att passera Sandhamn på sin färd mot Gotland.