Havskappeglingskommittén

Ordförande
Johan Rockström - [email protected]

Ledamöter
Thomas Blixt
Jimmy Hellberg
Peter Johnson
Pär Lindforss
Pia L´obry
Per Skoog