Femklubbsregattan

Femklubbsregattan är ett årligen återkommande evenemang som samlar ungdomar från de nordiska, kungliga klubbarna (KNS, KDY GKSS och KSSS), NJK och North American Station (NAS), i en ärofylld kappsegling med sociala förtecken. Regattans primära syfte är nämligen just socialt – att stärka banden mellan klubbarnas unga medlemmar och skapa förutsättningar för samarbeten klubbarna emellan.

Femklubbsregattan, som tidigare gick under namnen den ”Interskandinaviska juniorregattan” och de ”Interskandinaviska Volontärseglingarna för juniorer”, har en lång tradition med start i mitten av 1900-talet. NAS kom med först senare (2008), vilket förklarar regattans annars lite förbryllande namn. Värdskapet för regattan cirkulerar mellan klubbarna enligt ett schema där NAS står värd vart tredje år. Mer om NAS här.

Evenemangets format varierar, men brukar omfatta en organiserad träningsdag på plats, två race-dagar och en layday. Värdklubben tillhandahåller båtar, måltider, socialt program och övernattning i värdklubbens egna faciliteter.

Klubblagen består av fyra seglare plus coach, med jämnast möjliga fördelning mellan tjejer och killar. Ibland utgörs lagen av tre seglare plus coach, beroende på aktuell båttyp. Det kan t ex vara J70, J80 eller C55. Klubblagens coacher fungerar även som regattafunktionärer och allmänna lagledare på land, varför körkort ofta är ett krav. I team KSSS:s coach-uppdrag ingår det dessutom att ta hand om det egna laget under resan från Stockholm till värdklubben och tillbaka till Stockholm igen, samt att väl hemma vidarebefordra klubblagets referat med fotografier till Internationella kommittén för publicering i sällskapets olika nyhetsflöden, så att övriga medlemmar kan ta del av årets Femklubbsäventyr. I länkarna nedan finns referat från tidigare Femklubbsregattor.

Regattan ger möjlighet att knyta vänskapsband inte bara över nationsgränserna utan även över generationsgränserna, i och med Femklubbsregattan enligt traditionen samarrangeras med The Atlantic Round (TAR) – regattans seniorversion. De båda evenemangen sker antingen parallellt eller i följd med en överlappande, gemensam middag med prisceremoni.

KSSS står för resekostnader, anmälningsavgift samt ersättning till lagets coach. Anmälningsavgiften omfattar gemensamma måltider inklusive avslutningsmiddag, enkel övernattning, tävling samt transporter inom ramen för evenemanget.

Ansökan

Välkomna att ansöka till klubblag respektive coach-uppdrag är medlemmar som särskilt intresserar sig för de sociala och internationella aspekterna av seglingssporten och som värnar om klubbkänslan. Sökande kan ha sin bakgrund i såväl KSSS:s lägerverksamhet som träningsverksamhet, Offshore Clinic och andelssegling. Seglarna skall vara i gymnasieåldern ungefär, och coachen skall vara 21 år fyllda.

Ansökan mejlas senast den 1 maj till [email protected], ämne: Femklubbsregattan - Ansökan.

Beskriv dig själv, din bakgrund i sällskapet, dina seglingserfarenheter och hur du meriterar dig till rollen som Femklubbsseglare respektive Femklubbscoach i förhållande till Femklubbsregattans syfte som brobyggare mellan klubbarna!