Femklubbsregattan

Femklubbsregattan är ett årligen återkommande evenemang som samlar ungdomar från de nordiska kungliga klubbarna, Nyländska Jaktklubben och North American Station (NAS) i en ärofylld kappsegling med sociala förtecken. Regattans primära syfte är nämligen just socialt - att knyta vänskapsband mellan klubbarnas unga medlemmar. Värdskapet cirkulerar mellan KSSS, GKSS, KDY, NJK, KNS och NAS.

Evenemanget brukar omfatta en organiserad träningsdag på plats och två race-dagar + måltider och sociala evenemang. Övernattning sker normalt i värdklubbens egna faciliteter. Seglarna är i år 4 seglare per klubb-team, i åldern 16-18 år. I coach-uppdraget ingår det förutom att coacha att ta hand om det egna laget under överresan från Stockholm fram till värdklubben och efteråt tillbaka igen, samt att tillsammans med de övriga klubblagens coacher och värdklubben ha allmän koll på de sex deltagande lagen i land under hela evenemanget. Femklubbsregattans huvudsyfte är socialt, dvs att stärka relationerna klubbarna emellan och att knyta nya vänskapsband - även om tävlingshornen brukar växa ut väl ute på vattnet och den ärofulla vandringspokalen hägrar! Just nu bor den hos NAS på andra sidan Atlanten.

Femklubbsregattans värdskap cirkulerar mellan North American Station (NAS, KSSS:s outstation i USA) och de fem klubbar som är kopplade till NAS, nämligen de nordiska, kungliga klubbarna (KNS, KDY GKSS och KSSS) och Finländska jaktklubben (NJK). NAS är värdklubb dubbelt så ofta som de nordiska klubbarna, dvs ungefär vart tredje år. Mer om NAS här.

Oftast arrangeras Femklubbsregattan tillsammans med The Atlantic Round, TAR, som är ”vuxenversionen av Femklubbsregattan” – antingen tidsmässigt back-to-back med en överlappande gemensam middag, eller parallellt.

-

FEMKLUBBSREGATTAN 2023

Nu söker vi  duktiga ungdomsseglare och tränare i KSSS, välkommen att anmäla ditt intresse för att representera KSSS i årets upplaga av Femklubbsregattan i Helsingfors!

Värdklubb: Nyländska Jaktklubben, NJK, i Helsingfors.

När: Samling i Finland på kvällen den 26 juli. Evenemangsdagar: 27-30 juli. Middag och prisutdelning 30 juli. Avresa den 31 juli.

Plats: Kajholmen, samling på och avfärd från Blekholmen i NJK:s regi, se kartan här: Karta

Båttyp: J80

Möjlighet att bli uttagen har den kappseglande ungdom som …

… är en god ambassadör för klubben …

… bl.a. genom att bidra till en positiv och kamratlig anda i sin träningsgrupp,

… har ett starkt driv att utvecklas som seglare,

… är intresserad av att utveckla sina internationella kontakter, samt

… nu går i gymnasiet eller har ungefär motsvarande ålder.

Det är KSSS träningsansvarig, Anders Bengtsson som tar ut det lag som ska representera KSSS. Det gäller här att vara en god ambassadör för klubben genom att dels uppvisa ett starkt driv i sin seglingsutveckling och dels bidra till en positiv och kamratlig anda i sin träningsgrupp.

Skicka in din intresseanmälan till Anders Bengtsson [email protected] med kopia till  [email protected]I mejlets ämnesrad: Intresseanmälan, Femklubb 2023. Skriv varför du vill delta som seglare eller coach, och vad som meriterar dig för den rollen!