Ordningsregler

Ordningsregler för Lökholmen gästhamn

  • För allas trevnad ska hamnen vara tyst från kl. 23:00
  • Skepparen är juridiskt ansvarig enligt sjölagen
  • Av säkerhetsskäl är det skepparens skyldighet att tillse att någon person är tillgänglig att flytta båten dygnet runt
  • Det är förbjudet att låsa fast båt/vattenskoter i bryggan
  • Det är skepparens skyldighet att erlägga hamnavgift samt tillse att gästhamnsreglerna följs ombord
  • Totalt grillningsförbud gäller på samtliga bryggor
  • Sopor skall lämnas i sopbodarna

Alla brott och överträdelser kommer att polisanmälas. Har ni klagomål ber vi er kontakta hamnpersonalen på 070-213 20 66

Kontakt

Hamnkontor Lökholmen: 070-213 20 66, [email protected] 
Hamnkontor Sandhamn: 08-571 532 85, [email protected]