Kyrkogång - uppförandekod

12 Gudstjänster innan sommaren

Under lägret i sommar kommer vi att fira gudstjänst tillsammans. För att du ska få erfarenhet av vad det är att fira gudstjänst i Svenska kyrkan ska du innan lägret börjar gå i kyrkan med en viss regelbundenhet. Gå på minst en gudstjänst under julen och på minst en under påsken. Annars väljer du själv när och till vilken kyrka du går, men innan lägret börjar i sommar ska du ha varit på minst 12 gudstjänster.

När du går i kyrkan tar du med din gudstjänstbok. Överst skriver du dagens datum samt namnet på kyrkan du är i. Sen ska du skriva söndagens namn samt söndagens tema. Då behöver du använda dig av psalmboken som du får när gudstjänsten börjar. Bläddra förbi de 800 psalmerna så du kommer till delen som heter evangelieboken. Där står alla söndagarna i turordning med namn och tema, samt de bibeltexter som hör till den söndagen. Först kommer en söndag med namnet ”Första söndagen i advent” med temat ”Ett nådens år”. För det mesta talas det om i början av gudstjänsten vilken söndag det är och var man hittar texterna, men om det inte görs så får du fråga någon vilken söndag det är. Varje söndag har tre uppsättningar bibeltexter, eller årgångar som de kallas. Under din konfirmandtid är det första årgångens texter som läses.

Predikan är prästens förklaring av dagens bibeltexter och tema. Försök att sammanfatta den med några meningar. Sist skriver du om du minns något särskilt från just den här gudstjänsten och sen ber du att prästen skriver under i din bok. Om du behöver hjälp att fylla i gudstjänstboken så tveka inte att fråga prästen eller någon kyrkvärd.

Du kan även gå på mässa för ungdomar i den församlingen där du bor. Nedan finns länkar till några ungdomsverksamheter i Stockholm.

Oscars församling
Danderyds församling
Lidingö församling
Täby församling
Bromma församling

Uppförandekod i kyrkan

Kyrkogången är en viktig del och förberedelse inför sommarens konfirmationsundervisning men kräver både engagemang och respekt för de regler som finns i respektive kyrka. På en gudstjänst förväntas ni förhålla er till en god uppförandekod, dels av respekt gentemot andra i kyrkan och dels av respekt gentemot era vänner som också är där för att lära sig.

• Alla mobiler ska vara avstängda under hela gudstjänsten – vi lyssnar inte heller på egen musik i hörlurar.
• Vi pratar ej högt så att vi stör mässan eller körsång
• Vi tar av kepsar och ytterkläder
• Vi sitter still och reser oss vid välsignelse och procession etc.
• Vi använder psalmboken och försöker bidra med sång
• Vi leker absolut inte inne i en kyrka

Vi vore tacksamma om varje vårdnadshavare och konfirmand kan prata om detta hemma i lugn och ro.

Vi frågor kontakta KSSS lägeransvarig på Marie Bratt på [email protected] alternativt 08-556 166 80