09 Praktisk info

Saltsjöbaden

  • I Saltsjöbaden får parkering inte göras på hamnplan eller på KSSS område. Parkering hänvisas till parkeringen vid stationshuset.
  • Skota hem mittemot kansliet i Saltsjöbaden har verksamhet för rörelsehindrade och därför är det inte tillåtet att blockera deras ingång eller handikapplatser.
  • Kod till omklädningsrum och upp till köket är 1066 och kan användas av KSSS seglare och föräldrar. I köket finns kaffekokare och det är tillåtet att koka kaffe samt att använda köket.
  • Tänk på vi hjälps åt att hålla efter gemensamma utrymmen och att man alltid lämnar det snyggt för allas trevnad.
  • Glöm eller lämna inte kvar grejor eller kläder i om klädningsrummen så de inte riskerar att slängas eller försvinna

Ranängen

  • Parkering finns utanför grindarna till Ranängen. Parkera ej framför grinden då vi delar hamnplan med utomstående part.
  • Klubbhus finns och faciliteter nybyggda och fina omklädningsrum och faciliteter anpassade för segling finns.
  • Toaletter och omklädningsrum finns i klubbhuset.

Hemsida/info

KSSS officiella hemsida finner du på www.ksss.se. Här finner ni all info om KSSS, telefonnummer, e-mail adresser till kontaktpersoner på KSSS, massor av nyttig information och nyheter om vår verksamhet och våra anläggningar. Vi finns även på Facebook med nyheter och info.