Instruktörsläger 2020

KSSS läger för grundläggande instruktörsutbildning strävar efter att utbilda och utveckla ungdomar till att bli bra instruktörer inom segling och annan lägerverksamhet. Lägret vänder sig till dig som är född 2004 eller tidigare.

Instruktörsläger på Lökholmen 2020

Instruktörsläger 16 - 23 juli 2020 16 - 18 år

ANMÄLAN ÖPPNAR 15 NOVEMBER 2019 KL 12:00


KSSS läger för grundläggande instruktörsutbildning strävar efter att utbilda och utveckla ungdomar till att bli bra instruktörer inom segling och annan lägerverksamhet. Lägret vänder sig till dig som är född 2004 eller tidigare.

Under lägrets gång kommer deltagarna att träna sig inom segling, både som seglare och som instruktör för att förbättra både sina egna kunskaper men även hur man lär ut segling. Deltagarna kommer att lära sig hur man resonerar när man planerar seglingar och banläggning. Deltagarna får öva på att köra motorbåt, lägga till och hantera olika moment kring motorbåtskörning.

Lägret innefattar även utbildning i ledarskap och pedagogik, både på sjön och i land. När man jobbar som instruktör inom segling och lägerverksamhet är det viktigt hur man agerar mot andra människor för att de ska lära sig så mycket som möjligt samt att bidra till en härlig och trivsam stämning, under lägret pratar vi om hur vi agerar både mot barn och andra ledare.

Veckan kommer att innehålla utbildning i säkerhet och viss sjukvård. Vi går även igenom vad det innebär att arbeta i köket och som meck.

Förarintyg är en förutsättning för deltagande i Instruktörslägret. Innan lägerstart får du på egen hand se till att du tar ditt Förarintyg, detta gäller även er som bor utomlands.

Detta läger är mycket uppskattat och en bra grund för de som vill ta steget in i lägerverksamheten som instruktör, meck eller husmor. Genomgått instruktörsläger ger en bra grund men är ingen garanti för erbjudande om arbete inom KSSS lägerverksamhet. En separat uttagning till arbete som praktikant inom KSSS lägerverksamhet hålls under hösten 2019 i Saltsjöbaden. Separat information och anmälan till Praktikantuttagningen kommer att finnas på KSSS hemsida, under Instruktör/Praktikantuttagning.

ANHÖRIG TILL LÄGERDELTAGAREN 

Det måste finnas en anhörig eller vän till familjen i Stockholms närområde som vi kan nå dygnet runt vid eventuell sjukdom eller skada.