Ordningsregler

  • För allas trevnad ska hamnen vara tyst från kl. 23:00
  • Skepparen är juridiskt ansvarig enligt sjölagen
  • Av säkerhetsskäl är det skepparens skyldighet att tillse att någon person är tillgänglig att flytta båten dygnet runt. vi ber därför om telefonnummer till skepparen
  • Skepparen är juridiskt ansvarig för eventuella förtöjningsskador som uppstår på egen båt, andras båtar eller anläggning 
  • Det är förbjudet att låsa fast båt/vattenskoter i bryggan
  • Det är skepparens skyldighet att checka in båten och tillse att gästhamnsreglerna följs ombord
  • Totalt grillningsförbud gäller på samtliga bryggor
  • Sopor skall lämnas på avfallsstationen brevid Sea Life 

Kontakt:

Hamnkapten: 070 - 213 20 68
Hamnkontor Sandhamn:  [email protected]