Kungliga Svenska Segel Sällskapet

Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) grundades 1830.

KSSS är Sveriges största och världens näst största segelsällskap med över 5 000 medlemmar, varav över 2 000 juniorer.

Verksamheten omfattar träning, lägerverksamhet, kappsegling, eskaderseglingar, klubbaktiviteter samt hamnverksamhet. 

Bland sportsliga framgångar kan nämnas 15 olympiska medaljer och segrar i de flesta större nationella och internationella seglingstävlingar under årens lopp.