07 Föräldrar

Föräldrarollen & Föräldraengagemang

Föräldrarollen

  • Var positiv! Tyck att barnen är duktiga! Peppa och säg vad dom har gjort bra! Säg inte vad barnen ska göra bättre, det är tränarens roll!
  • Förstå barnens osäkerhet! Det är naturligt att man kan vara rädd och osäker i början. Detta är okej! Prata med Tränarna, varje barn bestämmer själv i början när han/hon vill segla.
  • Hjälp till lagom mycket! Hjälp till att ta hand om båt och utrustning i början, men ta inte över för mycket. Hjälp inte bara ditt eget barn utan i KSSS försöker vi gemensamt hjälpas åt med båtar och kärror så vi får bra och kvalitativ träning.
  • Ingen lär sig i början att segla efter en vecka. Väder och vind påverkar mycket vad seglarna hinner lära sig. Kontinuitet gör att utvecklingen går framåt, man övar mer och upptäcker tjusningen med kappsegling.
  • Inte ta över eller tala om hur man skall göra, det är tränarna och ledarnas roll.
  • Tänk på när du anmäler ditt barn till träningen på KSSS att det är bättre att börja i en lättare grupp och bli uppf lyttad än att börja i en svårare grupp och inte hänga med! Alltid roligare att bli uppf lyttad än nerflyttad. Kontakta tränare eller Ansvarig över träningsverksamheten om du känner dig osäker.
  • OBS det är alltid ansvarig tränare tillsammans med Träningsansvarig som bestämmer vilken grupp barnet ska segla i.

Föräldraengagemang

Ni är välkomna med feedback till ansvarig över träningsverksamheten. Vi är tacksamma för alla synpunkter då vi är måna om att utveckla träningsverksamheten.

KSSS vill gärna att fler engagerar sig i klubben! Vi är glada över intresset för seglingssporten och KSSS och vill gärna att fler ansluter sig och bidrar till att vi få fram fler kappseglare. Hör gärna av dig om du är intresserad av att engagera dig i klubbens verksamhet.