10 Kunskapsmål optigrupper

Kunskapsmål i respektive grupp

Grön Grupp

Målet är att seglaren ska att kunna…

Teknik/Fart

 • Kapsejsa en båt och välta upp båten på egen hand
 • Tömma en båt på vatten med hjälp av båtens öskar
 • Styra rakt
 • Segla halvvind mellan två bojar
 • Segla läns mot ett märke
 • Ligga still i vindöga samt ta sig ur denna possition och börja segla
 • Slå båten från en bog till en annan utan att fastna i vindöga
 • Gippa båten kontrollerat och själv sitta rätt efter gippen
 • Sitta på kanten och segla samt
 • Kunna segla de olika seglingsätten

Blå Grupp

Målet är att seglaren ska att kunna…

Teknik/Fart

 • Kryssa mot vinden och hålla båten plan
 • Segla båten med rätt lutning
 • Segla läns och sitta rätt i båten
 • Ta upp centerbordet på länsen
 • Styra båten med fart genom slagen och stanna på rätt kurs på nya bogen
 • Ligga still i vindöga och kunna ta sig ur detta åt val fritt håll
 • Gippa båten och samtidigt byta sida under gippen
 • Hänga ut kroppen med hjälp av hängbanden och hålla rorkultsfölängaren rätt.
 • Runda ett länsmärke och styra till kryss samtidigt som man skotar in seglet

Taktik

 • Veta hur en start går till
 • Kunna starta på startsignalen på startlinjen
 • Kunna segla banan på KSSS veckosegling

Röd Grupp

Målet är att seglaren ska att kunna…

Teknik/Fart

 • Hänga ut ur båten och jobba in i båten under hårdvind
 • Parera vågor genom att styra båten
 • Segla läns och pumpa seglet i vågorna
 • Luta upp båten på undanvinden
 • Kunna ösa ur båten på kryss och läns
 • Styra båten med fart genom slaget och samtidigt växla hand mellan skot och roder under slaget så det blir rätt när man kommer till nya bogen
 • Ligga stilla på en startlinje och på signal snabbt falla av och accelerera
 • Komma in till ett märke och direkt efter rundning genomföra en gipp
 • Genomföra en upprundning med rätt avstånd till märket och komma ut med fart
 • Sitta rätt placerad och skota rätt under alla seglingssätt

Trim

 • Litsa ett segel jämt vid mast och bom
 • Justera centerbordet under segling
 • Spria om under segling
 • Trimma om kicken på vattnet
 • Segla efter telltails i seglet

Taktik

 • Titta upp och se vindbyar
 • Upptäcka vindskift på kryssen
 • Slå på stora vindskift
 • Titta bakåt på undanvind och upptäcka byar
 • Titta bakåt på länsen och veta om man seglar i fri vind eller om en annan båt täcker en
 • Förstå när man seglar i fri vind på kryssen och en annan båt ger mig störd vind
 • Se när de ligger på layline mot ett märke
 • Förstå och kunna ta ett landmärke på en startlinje och hur jag använder det

Regler

 • Kunna de mest grundläggande reglerna om ”Rätt till väg” och om ”God sportsmannaanda på banan”

Svart Grupp

Målet är att seglaren ska att kunna…

 • Variera sin hängställning samtidigt som de på bästa sätt använder kroppen för att driva båten framåt
 • På kryssen göra ett effektivt rullslag så att båten accelererar ut ur slaget
 • På läns använda båtens lutning och pumpa seglet för att accelerera ut ur gippen
 • Accelerera båten vid upprundning genom att använda båtens lutning
 • Ha kontroll över båten genom aktivt arbete med skotning och kroppen med minimalt roderarbete
 • Arbeta med kropp, skotning och styrning för att uppnå planing på undanvinden

Trim

 • Experimentera och utveckla trimmet på sin båt. Dvs, jobba med spristaken, centerbordet, kicken, uthal och litsningen i olika väderförhållanden

Taktik

 • Se vad som händer för sina medtävlande och försöka utnyttja informationen till sin egen fördel
 • Kontinuerligt ha blicken utanför båten och tolka info om förhållandena på banan
 • Använda information som man fått under racet till nästa ben eller nästa race. Dvs, vad som hänt på första kryssen kommer nog hända på andra kryssen också!
 • Bevaka sin position gentemot sina konkurrenter
 • Använda landmärke och enslinje i starten

Regler

 • Ha kunskap om reglerna KSR del 2, när båtar möts
 • Veta hur en protestförhandlig går till

Fysträning

 • Ha grundläggande kunskap om vad som händer med kroppen när man tränar
 • Veta skillnaden mellan konditionsträning och styrketräning och varför dessa är bra för sin segling

Kost

 • På egen hand göra en bra matsäck som innehåller tillräckligt med energi och vätska för en tävlingsdag
 • Varför man måste fylla på med mat och vätska vid olika förhållanden

Svart grupp

 • Dessutom kunna ta hand om yngre seglare och vara god förebild/mentor för de yngsta seglarna på hamnplanen.
 • Dela med sig av sin kunskap och knep.
 • Förstå att effektiv och bra träning krävs för att nå framgång.