KSSS Samarbetspartners

Kungliga Svenska Segelsällskapet är stolta och tacksamma för den stora och starka andel samarbetspartners som är involverade i klubbens verksamhet. Dessa samarbetspartners är en stor del till klubbens utveckling att bli världsledande inom dess verksamhetsområden. Läs mer om våra samarbetspartners engagemang i menyn till vänster.

Partnerstrukturen består av olika nivåer, från KSSS Network till huvudpartners. KSSS använder sig av en sponsormodell ARENA för att skapa värde och knyta våra samarbetspartners till våra verksamhetsområden och medlemmar. 

 

 

För mer information om hur KSSS skapar värde och engagemang i kommersiella samarbeten, kontakta oss.