Elitrådet

KSSS satsning mot kappsegling på högsta nivå riktar sig mot de klasser som finns representerade på det olympiska programmet. Målsättningen är att skapa förutsättningar för seglare att satsa långsiktigt mot målet att ta medaljer på stora mästerskap; EM, VM och OS. Verksamheten leds av en särskilt råd, KSSS Elitråd, som har det övergripande ansvaret för uttagning och utveckling av seglare i KSSS Elitlag. Rådet ansvarar också för den långsiktiga finansieringen av verksamheten.