Regler för byte av grupp

Grön/Ljusblå till Blå grupp.

 • Seglare skall av tränare bedömas kunna segla så pass väl att hon/han kan tillgodogöra sig träningen i Blå grupp.
 • Seglaren skall kunna kryssa på ett så stabilt sätt att hon skall kunna delta i en veckosegling.
 • Huvudregeln skall vara att seglaren skall ha en egen Optimistjolle för att flytta till Blå grupp. Undantag kan göras då det råder brist på Optimistjollar, och seglaren aktivt söker en båt.
 • Beslut om uppflyttning föreslås av tränaren och beslutas av KSSS träningsansvarig i samråd med TK.

Blå till Röd grupp

 • Seglare skall av Blå tränare bedömas kunna segla så pass väl att hon/han kan tillgodogöra sig träningen i Röd grupp.
 • Seglaren skall under minst en termin ha deltagit i KSSS veckosegling med goda resultat i Blå Grupp.
 • Seglaren skall ha deltagit i någon Stockholms Cup.
 • Beslut om uppflyttning föreslås av tränaren och beslutas av KSSS träningsansvarig.

Röd till Svart grupp

 • Seglare skall av Röd tränare bedömas kunna segla så pass väl att hon/han kan tillgodogöra sig träningen i Svart grupp.
 • Seglaren skall fylla 12 år under året eller vara äldre, med undantag om hon/han kvalat in till rikskval.
 • Seglaren skall vara uttagen till VM kval alternativt av tränarna anses kunna kvala in till nästa VM kvalsomgång.
 • Seglaren skall ha valt segling som sin idrott.
 • Seglaren skall regelbundet deltaga i KSSS veckosegling.
 • Beslut om uppflyttning föreslås av tränaren och beslutas av KSSS träningsansvarig tillsammans med TK.

Eventuella undantag från dessa regler skall alltid beslutas av Träningsansvarig på KSSS tillsammans med Träningskommittén (TK). Träningsansvarig och Träningskommittén skall i första hand titta till seglarens kunskaper och förmåga och bara undantagsvis  ta hänsyn till andra kriterier.

När uppflyttning krävs av förälder, ska seglaren visat tränaren i sin nuvarande grupp att uppflyttning är lämpligt. OBS: Vid tveksamhet kring grupptillhörighet och skall seglaren alltid börja med att anmäla sig till den grupp han seglat i föregående termin för att sedan bli uppflyttad på tränarens rekommendation.