Instruktör

Varje år jobbar ett hundratal ungdomar på KSSS seglarläger, seglarskolor och konfirmationsläger som instruktörer, meckar eller i köket. Att vara KSSS instruktör innebär mycket arbete men man får stora erfarenheter och möjligheter till utveckling, och framför allt många skratt och goda vänner.

För att bli instruktör söker du till instruktörsuttagningen senast den 20 augusti 2023, den genomfördes den 27 augusti 2023. Alla platser för 2024 är nu tillsaatta.

Ny utagning inför sommaren 2025 är preliminnärt 25 auguasti 2024.

För att söka till 2025 måste du vara född 2008 eller tidigare. Är du under 19 år kommer du första året att gå som praktikant på ett utav lägren. Läs mer här.

Det är inget krav att du gått Instruktörslägret för att söka som instruktör, men du ska ha tagit föraintyg.

Utbildning av Instruktörer

KSSS bedriver lägerverksamhet på tre öar och två träningsanläggningar. Totalt utbildas upp emot 700 barn av 180 instruktörer på en sommar. Vår ambition är hög! Vi vill arrangera de bästa lägren vi förmår, läger som håller högsta klass vad gäller säkerhet, trygghet, kunskap och glädje. För att kunna uppnå våra mål behöver vi de bästa lägercheferna, gruppcheferna och instruktörerna. Under vinterhavlåret genomgår alla våra instruktörer olika utbildningar inom ledarskap och sjömanskap.

Som lägerchef ute på våra öar ansvarar du för upp till 75 elever och 30 instruktörer under mellan fem dagar och upp till tre veckor. Det är ditt ansvar att, med stöd från KSSS kansli och Juniorkommitté, se till att alla är säkra, trygga, tillskansar sig kunskaper utifrån sina förutsättningar och skapar fantastiska sommarminnen. Ett ansvarsfullt, krävande och väldigt roligt uppdrag.